Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN NGỰ KIẾM

05/11/2019

CHUỖI SỰ KIỆN NGỰ KIẾM

 

1. Vật phẩm sự kiện

 

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình ảnh
Ngự Kiếm Tích tiêu, Quét Map Sử dụng trong sự kiện "Shop Đổi Đồ"
Xúc Xắc Nạp Hàng Ngày, Quét ải Chinh Chiến Sử dụng trong sự kiện "Xí Ngầu"
Thụy Ngọc Nạp Hàng Ngày, Quét ải Chinh Chiến Sử dụng trong sự kiện "Tụ Bảo"

 

Hướng dẫn:

- Quét Map "Chinh Chiến" để nhận được vật phẩm "Chổi Phù Thủy"

 

2. Sự kiện Shop Đổi Đồ

Thời gian: Từ 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa Công hãy thu thập vật phẩm "Ngự Kiếm" để đổi các tài nguyên quý hiếm nhé!
Để tham gia sự kiện này, chúa công lựa chọn biểu tượng  trong giao diện thành chính

 

3. Các gói tướng

Thời gian: Từ 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ mở bán các gói tướng Trang Tử, Thương Ưởng, Tín Lăng Quân, Mông Điềm, Phù Sai.

 

 

4. Chiêu Mộ

Thời gian: Từ 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tỉ lệ nhận các tướng Lão Tử, Xuân Thân Quân, Quỷ Cốc Tử.  khi quay Tửu Quán sẽ được tăng lên

 

 

 

 

 

5. Xí Ngầu

Thời gian: Từ 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng "Xúc Xắc" trong Xí Ngầu sẽ nhận được các tài nguyên quý hiếm

   

6. Tụ Bảo

Thời gian: Từ 0:00 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng "Thụy Ngọc" trong Tụ Bảo sẽ nhận được các tài nguyên quý hiếm. 
   

 

 

7. Kỳ Bảo

Thời gian: Từ 0:00 0:00 01/11- 0:00 07/11
Phạm vi: All Server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Người chơi hoàn thành các nhiệm vụ trong Kỳ Bảo sẽ nhận được các tài nguyên quý hiếm.

 

 

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân Trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ