Tải Game

[Hướng Dẫn] Hệ Thống VIP Đông Chu Liệt Quốc Mobile

15/03/2019

Hệ Thống VIP Đông Chu Liệt Quốc Mobile

Hệ Thống VIP trong Đông Chu Liệt Quốc Mobile có 12 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ có những đặc quyền riêng, cấp độ VIP càng cao thì đặc quyền càng nhiều và quà nhận được hàng ngày cũng càng cao.

Để xem thông tin cấp VIP và đặc quyền, lựa chọn dấu "+" bên cạnh số lượng kim cương bạn có

Đặc quyền VIP 0 & Điều kiện đạt VIP 1

Đặc quyền VIP 1 & Điều kiện đạt VIP 2

Đặc quyền VIP 2 & Điều kiện đạt VIP 3

Đặc quyền VIP 3 & Điều kiện đạt VIP 4

Đặc quyền VIP 4 & Điều kiện đạt VIP 5

Đặc quyền VIP 5 & Điều kiện đạt VIP 6

Đặc quyền VIP 6 & Điều kiện đạt VIP 7

Đặc quyền VIP 7 & Điều kiện đạt VIP 8

Đặc quyền VIP 8 & Điều kiện đạt VIP 9

Đặc quyền VIP 9 & Điều kiện đạt VIP 10

Đặc quyền VIP 10 & Điều kiện đạt VIP 11

Đặc quyền VIP 11 & Điều kiện đạt VIP 12

Đặc Quyền VIP 12

 

Chúc các Chúa công vui vẻ!
BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ