Tải Game

[Hướng dẫn] Hệ Thống Tướng, Tương Khắc Tướng

05/03/2019

Hệ Thống Tướng, Tương Khắc Tướng

Đông Chu Liệt Quốc Mobile sở hữu hệ thống tướng phong phú bao gồm các anh hùng, danh nhân thời Chiến Quốc - Xuân Thu. Tương tự như binh lính, tướng cũng có 4 hệ: Kỵ, Cung, Đao binh và Thương binh, bài viết này sẽ giúp đỡ chúa công trong việc phân biệt hệ tướng, tương khắc tướng.

1. Hệ thống tướng

Tướng bao gồm 4 hệ và tướng sẽ mang theo quân hệ đó vào trong trận đấu. Chúa công có thể nhìn biểu tượng trên đầu của các tướng để phân biệt được hệ của tướng đó

Chúa công tham khảo bảng sau để có thể phân biệt được hệ của tướng:

Hình ảnh Hệ tướng
Kỵ
Thương
Cung
Đao

2. Tương khắc tướng

Tương tự như tương khắc lính, tương khắc tướng cũng tuân theo quy tắc: Thương khắc Kỵ, Kỵ khắc Đao, Đao khắc Thương, và hệ Cung là trung lập.

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ