Tải Game

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Lính & Tương Khắc Lính

05/03/2019

Hệ Thống Lính & Tương Khắc Lính

Hệ thống lính và tương khắc lính là một điểm đặc sắc của Đông Chu Liệt Quốc Mobile. Chúa công cần nắm được cơ bản về hệ thống lính và tương khắc lính, để có thể cài đặt chiến thuật giúp ngài dành chiến thắng. 

1. Hệ thống binh chủng
Hệ thống lính của Đông Chu Liệt Quốc Mobile bao gồm 4 loại binh chủng: Đao, Thương, Kỵ Binh và Cung Thủ. Mỗi loại binh chủng có 5 cấp độ để nâng cấp

Hình ảnh Loại Binh Chủng
Cung Thủ
Đao Binh
Kỵ Binh
Thương Binh

Hình ảnh các loại binh chủng trong Đông Chu Liệt Quốc Mobile

Để nâng cấp binh chủng, chúa công thu thập "Binh Phù" tại các hoạt động: "Chinh Chiến", "Chinh Chiến Tứ Phương", "Nhất Kỵ Đương Tiên", mua tại "Thị Trấn", v.v...
 

2. Hệ thống tương khắc

Có 3 loại binh chủng khắc chế lẫn nhau theo cơ chế vòng tròn, và Cung Binh là binh chủng trung lập, không bị khắc chế, và không khắc chế loại binh chủng nào.

Theo vòng tròn tương khắc, Kỵ binh khắc Đao binh, Đao binh khắc Thương binh, và Thương binh khắc Kỵ binh. Binh chủng bị khắc chế sẽ chịu thêm 25% sát thương nhận vào và giảm 25% sát thương khi tấn công vào binh chủng khắc chế.
Ví dụ: Kỵ binh tăng 25% sát thương gây vào Đao binh và chỉ chịu 75% sát thương khi bị đao binh tấn công.

Cung binh là lính trung lập, nhưng phải chịu 110% sát thương khi bị các binh chủng khác tấn công, bù lại, cung binh có thể gây thêm 10% sát thương khi tấn công các loại binh chủng khác.

3. Nâng cấp thuộc tính binh chủng

Chúa công có thể nâng cấp thuộc tính binh chủng tại "Phủ sách lược", chúa công vui lòng click vào đây để tham khảo cách nâng cấp thuộc tính binh chủng

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile.
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ