Tải Game

[Hướng dẫn] Giám Định Trang Bị

05/03/2019

Giám Định Trang Bị

Giám định trang bị giúp các tướng của chúa công sở hữu những dòng thuộc tính hữu ích cho bản thân hoặc binh lính, qua đó gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu. Để sử dụng tính năng này chúa công cần đạt cấp độ 25

Bước 1:
Để sử dụng tính năng giám định trang bị, người chơi có thể mở khu giám định bằng cách click vào biểu tượng Trang Bị được khoanh đỏ trong hình sau:

Bước 2:

Chọn trang bị giám định:

Sau khi thực hiện bước 1 người chơi click vào trang bị cần giám định (số 1), tiếp đó click vào biểu tượng giám định (số 2) và chọn giám định

                   

Nguyên liệu giám định ở đây bao gồm:

Trang Bị Phẩm Lam

Trang Bị Phẩm Lục

Trang Bị Phẩm Vàng

Trang Bị Phẩm Tím

Bấm "Giám định" để tiến hành giám định trang bị. Sau đó lựa chọn "Thay đổi" để giữ lại các thuộc tính giám định mới, lựa chọn "Hủy bỏ" để giữ lại các dòng thuộc tính cũ

Các dòng thuộc tính giám định sẽ ra ngẫu nhiên, vì vậy chúa công cần phải giám định nhiều lần để có được các dòng thuộc tính như mong muốn.

Lưu ý:

-Khi giám định trang bị sẽ được thêm 1 số thuộc tính mới ngẫu nhiên.
-Trang bị phẩm cấp càng cao thuộc tính nhận được càng cao.
-Chúa công có thể thu thập nguyên liệu giám định tại "Túi nguyên liệu giám định" hoặc mua tại "Thị trấn", v.v...

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ