Tải Game

[Hướng dẫn] Đột Phá Trang Bị

05/03/2019

Đột Phá Trang Bị

Đột phá trang bị là tính năng giúp chúa công tăng cấp phẩm chất của trang bị, và gia tăng giới hạn cấp cường hóa trang bị

Yêu cầu: Chúa công cần đạt cấp độ 18 để mở tính năng này

Bước 1:
Để sử dụng tính năng đột phá trang bị, người chơi có thể mở khu đột phá bằng cách click vào biểu tượng Trang Bị được khoanh đỏ trong hình sau:

Bước 2:

Chọn trang bị đột phá:

Sau khi thực hiện bước 1 người chơi click vào trang bị cần đột phá (số 1), tiếp đó click vào biểu tượng đột phá (số 2) và chọn đột phá.

                   

Nguyên liệu đột phá ở đây bao gồm: Đá đột pháTinh Chất Hỏa và Tiền Đồng

Chúa công có thể nâng cấp phẩm chất trang bị qua tính năng đột phá, và Phẩm chất trang bị Cam là phẩm chất cao nhất chúa công có thể thu thập được

Để lên trang bị lên được phẩm chất đỏ, chúa công cần sử dụng tính năng "Đúc trang bị" trong "Lò Rèn" để đúc trang bị đỏ

Lưu ý:

-Khi đột phá đủ số lần nhất định trang bị sẽ được tăng phẩm cấp và tăng lên nhiều lực chiến. Phẩm đột phá cao nhất của trang bị là phẩm cam
-Phẩm cấp càng cao đột phá sẽ tốn càng nhiều nguyên liệu, lực chiến nhận được càng cao.
-Chúa công có thể thu thập Đá đột phá, Tinh chất hỏa tại các hoạt động: "Chinh chiến", mua tại "Thị Trấn" hoặc tham gia các event khác của Đông Chu Liệt Quốc Mobile.

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ