Tải Game

[Hướng Dẫn] Chuyển Quốc

05/03/2019

Chuyển Quốc

Chuyển Quốc là một tính năng đem đến trải nghiệm tự do cho người chơi của Đông Chu Liệt Quốc Mobile. Tuy nhiên, tính năng này sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của môi trường game, do đó sự chuyển đổi quốc gia sẽ có tác động không nhỏ tới người chơi chuyển quốc. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúa công sử dụng tính năng này.

Để sử dụng tính năng này, chúa công phải đạt những điều kiện sau:
- Đạt cấp độ 50 trở lên
- Chúa công phải rời Quân Đoàn hiện tại
- Không nắm giữ chức vụ Quốc Chính nào
- Không đóng giữ bất kỳ công trình Liệt Quốc nào

Chúa công bấm vào hình ảnh đại diện để sử dụng tính năng này 

Tại giao diện thông tin nhân vật, lựa chọn "Chuyển Quốc"

Người chơi chuyển quốc sẽ chịu phí chuyển quốc cao và hậu quả nhất định, vì vậy chúa công nên cân nhắc trước khi chuyển quốc. Chọn "Làm phản" để chuyển quốc

*Lưu ý:
- Người chơi chuyển quốc phải đạt các điều kiện được nêu trên mới được làm phản
- Lần đầu chuyển quốc tiêu hao 5.000 KC
- Những lần chuyển quốc sau tiêu hao thêm 2.500 KC. Giới hạn tối đa của chi phí chuyển quốc là 10.000 KC
VD: Lần đầu chuyển quốc tiêu hao 5.000 KC, lần thứ 2 chuyển quốc sẽ mất 7.500 KC
- Người chơi sau khi chuyển quốc sẽ mất hết công hiến quốc gia

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ