Tải Game

Hệ Thống Bạn Bè

05/03/2019

Hệ Thống Bạn Bè

Hệ thống bạn bè sẽ giúp ích cho chúa công rất nhiều trong Đông Chu Liệt Quốc Mobile. Bài viết này sẽ hướng dẫn về hệ thống cũng như là lợi ích của hệ thống này.

Chúa công lựa chọn biểu tượng "Bạn Bè" tại thanh công cụ để vào giao diện hệ thống Bạn Bè

Tại giao diện này, chúa công lựa chọn "Mài giũa" để tỷ thí, lựa chọn "Tặng Bánh Bao" để tặng thể lực cho bạn bè của ngài

*Lưu ý: Danh sách bạn bè càng nhiều thì thể lực chúa công nhận được càng nhiều

Để gia tăng số lượng bạn bè, Chúa công có thể tìm bạn bè, hoặc duyệt lời mời ở mục "Xin kết bạn"

*Lưu ý: Mỗi chúa công chỉ có thể kết bạn tối đa với 20 người

Chúc các Chúa công kết giao được nhiều hảo hữu.
BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ