Tải Game

[Tính Năng] Thần Khí

05/03/2019

Thần Khí

Thần khí là một tính năng giúp các chúa công nâng cao sức mạnh chiến đấu của bản thân. Để kích hoạt thần khí, chúa công cần phải kiếm mảnh thần khí, và chọn nút ... để vào giao diện Bảo Vật.

Tại giao diện Bảo Vật, chọn Thần Khí để sử dụng tính năng
*Lưu ý: Chúa công cần vượt qua màn 8 Chương 9 để kích hoạt tính năng Thần Khí

Sau khi thu thập đủ mảnh thần khí, nút "Kích Hoạt" sẽ sáng lên, chúa công bấm vào nút đó để kích hoạt thần khí
*Chú ý: Chúa công có thể thu thập được mảnh thần khí thông qua tham gia hoạt động "Tháp Thần Khí"  hoặc các sự kiện khác của Đông Chu Liệt Quốc Mobile

Chọn "Đeo" để tiến hành trang bị thần khí cho tướng

Mỗi thần khí có hiệu quả nhất định giúp chúa công gia tăng sức mạnh

Hiệu quả của các thần khí

Đột phá để tăng cấp sao cho thần khí, chúa công phải thu thập đủ số lượng mảnh thần khí yêu cầu để lên cấp thần khí. Chúa công thu thập đủ Mảnh Thần Khí để nâng sao cho thần khí. Bấm "Đột Phá" (1) để đột phá thần khí.

Để tăng cấp thuộc tính thần khí, chúa công lựa chọn "Tăng cấp" (2). Nguyên liệu sử dụng để tăng cấp thuộc tính thần khí là "Hồn Khí", chúa công có thể thu thập được tại hoạt động "Tháp Thần Khí" và tại các sự kiện khác.

Chúa công có thể cài đặt lại cấp thuộc tính thần khí bằng cách bầm "Cài lại" và tiêu tốn 50 KC 1 lần cài lại. Sau khi lựa chọn Cài lại thuộc tính thần khí, hệ thống sẽ trả lại số lượng "Hồn Khí" mà chúa công đã nâng cấp cho thần khí đó.

Chúa công có thể tra cứu cấp thuộc tính Thần khí tại khung (3). 

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile,

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ