Tải Game

[Tính Năng] So Tài (Liên Server)

24/04/2019

So Tài

Thời gian: 10:00 hàng ngày, bảng xếp hạng sẽ được làm mới vào 4:00 sáng hôm sau
Điều Kiện: 
Chúa Công đạt level 37
Thông tin: So tài là một tính năng mới hứa hẹn sẽ đem lại cho Chúa Công những khoảng thời gian đấu trí căng thẳng và thú vị. Để tham gia tính năng này, chúa công lựa chọn biểu tượng   

 

- Mỗi ngày tính năng cho sẽ ngẫu nhiên chọn ra 5 tướng thủ, và 16 tướng để chúa công lựa chọn khiêu chiến. Lựa chọn "Khiêu Chiến" để vào giao diện sắp xếp đội hình

*Lưu ý: 5 Tướng thủ và 16 tướng khiêu chiến mặc định là tướng 7 sao đỏ và không bị ảnh hưởng bởi bồi dưỡng tướng

- Lựa chọn 5 trong 16 tướng thủ để so tài với đội hình thủ, và bấm "Khai Chiến" để bắt đầu so tài

*Quy Tắc:

- Mỗi ngày đánh bại NPC lần đầu sẽ được nhận thưởng
- Sau khi nhận thưởng, chúa công có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng sẽ không nhận được thưởng
- Hạng so tài sẽ được xếp theo số lượt thử lần đầu vượt ải, thử càng ít lượt thì hạng càng cao. Nếu lượt vượt ải bằng nhau thì hạng sẽ xếp theo thời gian vượt ải 
- Tướng thủ và tướng khiêu chiến hàng ngày sẽ thay đổi hàng ngày
- BXH so tài là bảng xếp hạng liên server

 

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân Trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ