Tải Game

[Tính năng] Lò Đúc Tiền

05/03/2019

Lò Đúc Tiền

Lò Đúc Tiền là tính năng giúp chúa công thu thập Tiền Đồng thu thập tiền đồng hàng ngày. Hiệu quả đúc tiền tỉ lệ thuận với các kỹ năng đúc tiền được nâng cấp trong Quân Đoàn hoặc Phủ Sách Lược. Tại giao diện thành chính, Chúa công chọn công trình "Lò Đúc Tiền"

Bấm vào biểu tượng công trình để vào giao diện Lò Đúc Tiền

Giao diện lò đúc tiền, tại đây Chúa công bấm "Nhận" để thu thập tiền đồng

*Chú ý: Chúa công chú ý dòng "Tích lũy đồng" để có kế hoạch nhận tiền đồng một cách hiệu quả, để tránh mất mát khi đã tích lũy đầy.

Chúa công nâng cấp kỹ năng trong Phủ Sách Lược và trong Khoa Kỹ Quân Đoàn để gia tăng hiệu quả đúc tiền

Nâng cấp kỹ thuật đúc trong "Phủ sách lược" để tăng sản lượng

Nâng cấp Khoa kỹ thương nghiệp trong "Quân Đoàn" cũng giúp Chúa công và các Đoàn Viên khác gia tăng sản lượng đúc tiền

Chúc các Chúa công vui vẻ,
BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Thân!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ