Tải Game

[Tính năng] Liệt Quốc

05/03/2019

Liệt Quốc

Hệ thống giao dịch liệt quốc là hệ thống mang lại lợi ích kinh tế và tương tác cho các Chúa công. Căn cứ theo thuộc tính quốc gia phân bố người chơi đến các map thuộc quốc gia, trong Liệt Quốc. Lợi ích được dựa trên các hình thức buôn bán, thu thuế để nhận tiền đồng, hoặc tấn công kiến trúc, thương đoàn để chiếm đoạt Tiền đồng. 

Để tham gia hoạt động, Chúa công phải đạt level 40. Chọn biểu tượng  để vào giao diện Liệt Quốc. Có 2 hoạt động chính trong giao diện này, thông thương và bản đồ liệt quốc.

Giao diện Liệt Quốc

1. Thông thương:
Tính năng này giúp Chúa công thu về 1 lượng lớn Tiền đồng qua việc thông thương với các chợ buôn của người chơi nước khác đã xây dựng. Để kích hoạt thông thương, Chúa công vui lòng lựa chọn biểu tượng 

Giao diện chọn xe ngựa thông thương sẽ hiển thị sau khi Chúa công lựa chọn biểu tượng "Khởi hành"

Chúa công có thể xem thông tin của xe ngựa tại ô số 1. Sau khi lựa chọn được xe ngựa bằng cách click vào thương đoàn mình muốn lựa chọn (Khung vàng biểu hiện xe được lựa chọn), Chúa công lựa chọn "Xuất phát" để tiến hành thông thương.
*Lưu ý:
- Có nhiều loại xe ngựa thông thương, mang những chỉ số khác nhau, Chúa công nên tham khảo chỉ số ở ô số 1 để lựa chọn được thương đoàn như ý
- Số lượng xe ngựa hiển thị mặc định là 3 xe, Chúa công có thể làm mới để lựa chọn được xe ngựa như ý (Mỗi lần làm mới tốn 20 Kim Cương)
- Số sao hiển thị dưới xe ngựa tương ứng với cấp độ xe, số sao càng cao thì lợi ích thu được và các chỉ số càng cao (5 sao là tối đa)
- Chúa công nhớ bày trận thủ để bảo vệ thương đoàn của mình bằng cách click vào biểu tượng 

Màn hình hiển thị sau khi bấm "Xuất phát"

2. Bản đồ liệt quốc

Chúa công click bất kì nước nào trên Giao diện Liệt Quốc để vào giao diện bản đồ nước đó

Giao diện Bản đồ Liệt Quốc xuất hiện sau khi Chúa công chọn vào bản đồ 1 nước

Tại tính năng này, Chúa công có thể tiến hành cướp thương đoàn của nước khác hoặc xây dựng các công trình

A. Cướp thương đoàn

Có 2 cách để Chúa công cướp thương đoàn. 
Cách thứ 1: 

Click vào Thương đoàn đang di chuyển trên bản đồ

Sau đó chọn "Cướp" để tiến hành cướp thương đoàn

*Lưu ý: Chúa công có thể cướp thương đoàn ở bản đồ của tất cả các nước.

Cách thứ 2: Lựa chọn biểu tượng  trên giao diện Bản đồ Liệt Quốc

Sau khi nhấp vào biểu tượng trên, một danh sách các thương đoàn sẽ được hiển thị. Chúa công chọn nút "Tấn công" bên cạnh để tiến hành tấn công thương đoàn

B. Xây dựng công trình:
Công trình Liệt Quốc giúp Quốc Gia nhận được nhiều lợi ích từ các thương hội khác, vì vậy tính năng này là một tính năng quan trọng và đặc sắc của Đông Chu Liệt Quốc Mobile. Để tiến hành xây dựng công trình, Chúa công làm theo các bước sau

B1: Lựa chọn vùng đất để xây công trình bằng cách nhấp vào những vùng đất có hình như sau
Chúa công có thể lựa chọn công trình của nước khác hoặc ở nước khác để tiến hành cướp công trình

B2: Sắp xếp đội hình và tấn công.
Đây là công trình của NPC nên chỉ có 1 người đóng giữ

Trường hợp Chúa công tấn công và cướp công trình nước khác thì phải lưu ý tấn công và chiến thắng tất cả người chơi phòng ngự công trình.
Để bỏ phòng thủ công trình, chúa công vui click vào ảnh đại diện và lựa chọn "Từ Bỏ Đóng Giữ" trong giao diện Thông tin đội đóng giữ.

*Chú ý:
- Chúa công chỉ có 6 lần tấn công công trình miễn phí 
- Thời gian CD mỗi lần tấn công là 5 phút
- Cứ đánh bại 1 người, Chúa công có thể nhận 30% tổng lợi nhuận trong thời gian canh giữ kiến trúc của người này này 
- Đánh bại người chơi cuối cùng canh giữ kiến trúc, sẽ hủy kiến trúc thành đất trống

3. Kiến trúc:

Sau khi cướp kiến trúc thành công, Chúa công sẽ được quyền lựa chọn xây dựng công trình trong bảng sau

Chỉ có Thị trấn và Thẻ Ải là có thể xây bằng tiền đồng, các công trình khác đều tiêu hao Quốc Khố

Có các công trình như:

-Thị Trấn: Có thể giao dịch với thương hội cùng nước, làm gia tăng lợi ích
-Thẻ Ải: Có thể trưng thu thuế của thương đội nước khác
-Thái Miếu: Tăng biên độ mậu dịch thương đội thị trấn của bổn quốc
-Hành Cung: Tăng lợi ích cướp thương hội nước khác
-Cứ Điểm Quan Trọng: Tăng thủ của người chơi trong nước ở tính năng Liệt Quốc
-Cục Thuế: Giảm tổn thất khi người chơi nước mình đi qua ải thu thuế các nước khác

Chúc các Chúa công tham gia hoạt động vui vẻ,
BQT BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ