Tải Game

[Tính Năng] Chiến Văn

05/03/2019

Chiến Văn

Chiến văn là một tính năng giúp các chúa công nâng cao sức mạnh chiến đấu của bản thân. Để kích hoạt chiến văn, chúa công cần phải kiếm mảnh chiến văn, và chọn nút ... để vào giao diện Bảo Vật.

Tại giao diện Bảo Vật, chọn Chiến Văn để sử dụng tính năng
*Lưu ý: Chúa công cần vượt qua màn 5 Chương 5 để kích hoạt tính năng Chiến Văn

Sau khi thu thật đủ mảnh chiến văn, nút "Kích Hoạt" sẽ sáng lên, chúa công bấm vào nút đó để kích hoạt chiến văn
*Chú ý: Chúa công có thể thu thập được mảnh chiến văn thông qua tham gia hoạt động "Tầm Bảo Địa Cung"  hoặc các sự kiện khác của Đông Chu Liệt Quốc Mobile

Chọn Ô có dấu cộng màu vàng bên trong để tiến hành trang bị chiến văn cho tướng

Mỗi chiến văn có hiệu quả nhất định giúp chúa công gia tăng sức mạnh

Hiệu quả của các chiến văn

Đột phá để tăng cấp sao cho chiến văn, chúa công phải thu thập đủ số lượng mảnh chiến văn yêu cầu để lên cấp chiến văn. Chúa công thu thập đủ Mảnh Chiến Văn để nâng sao cho chiến văn. Bấm "Đột Phá" (1) để đột phá chiến văn.

Để tăng cấp thuộc tính chiến văn, chúa công lựa chọn "Tăng cấp" (2). Nguyên liệu sử dụng để tăng cấp thuộc tính chiến văn là "Yêu Văn", chúa công có thể thu thập được tại hoạt động "Tầm Bảo Địa Cung" và tại các sự kiện khác.

Chúa công có thể cài đặt lại cấp thuộc tính chiến văn bằng cách bầm "Cài lại" và tiêu tốn 50 KC 1 lần cài lại. Sau khi lựa chọn Cài lại thuộc tính chiến văn, hệ thống sẽ trả lại số lượng "Yêu Văn" mà chúa công đã nâng cấp cho chiến văn đó.

Chúa công có thể tra cứu cấp thuộc tính Chiến Văn tại khung (3). 

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile,

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ