Tải Game

[Hoạt Động] Quốc Chiến

05/03/2019

HƯỚNG DẪN THAM GIA QUỐC CHIẾN LIÊN SERVER

*Lưu Ý: Tính năng Quốc chiến sẽ hiển thị khi Chúa công đạt cấp 40.

 

1.Chọn biểu tượng   trên giao diện game để tham gia tính năng Quốc Chiến (Liên Server). Sử dụng "vị trí của tôi" để xác định vị trí hiện tại trên bản đồ.

2. Chọn thành trì có đường đi đến gần nhất để tham gia thí luyện trước khi thực sự bước vào cuộc chiến. Trải qua thí luyện sẽ nhận được chiến tích và tiền đồng.

3. Sau khi hoàn thành thí luyện, Chúa công có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch công chiếm thành trì. Chọn thành mục tiêu để phân tích và lựa chọn chiến thuật tác chiến hợp lý. Chọn "Đóng giữ" để di chuyển tới thành đó

Các thuộc tính của thành trì:

Số lính đóng quân: cho biết số người chơi hoặc NPC có tại thành
Loại thành: cho biết vai trò của thành trì (Hoàng Thành, thành điều trị, thành trì thương mại, thành nông nghiệp, thành quân sự,..)
Thuộc: Cho biết thành trì thuộc sở hữu của phe nào (Ngụy, Tần, Hàn, Sở, v.v...)

Nếu một thành trì có lượng quân thủ thành lớn, hoặc nằm tại nơi trọng yếu, Quốc Vương hoặc Đại Tướng Quân của 1 nước có thể lựa chọn đánh dấu thành trì để tập hợp các thành viên trong Quân Đoàn hợp sức công phá. Sau khi đánh dấu, mục tiêu sẽ có biểu tượng mũi tên chuyển động, giúp cho thành viên của Quân Đoàn có thể nhận biết được hiệu lệnh. Để sử dụng chức năng này, Chúa công làm theo các bước sau:

Click "Ký Hiệu" để bắt đầu đánh dấu

Chúa công có 3 lựa chọn, sử dụng tùy từng trường hợp.

Lựa chọn "Công" để vào giao diện công thành. Số lượng tướng thủ thành (đóng quân) sẽ ở phía bên tay phải, lựa chọn xuất kích để bắt đầu công thành, mỗi lượt công sẽ chiến đấu với một tướng thủ thành. Chúa công có thể sử dụng máy bắn đá được khai thác tại các thành Quân Sự.

Giao diện công thành

Hình ảnh của Quốc Vương, Quan lại (từ Thất Phẩm đến Nhất Phẩm) và những người chơi không có tước vị sẽ được hiển thị khác nhau


Hình ảnh Quốc Vương


Hình ảnh Quan Lại

Hình ảnh Người chơi không có chức quan

*Quy Tắc chiến đấu:
-Từ 0:00 đến 10:00 hàng ngày không thể đánh địch thủ thành.

-Mỗi lần công tiêu hao 2 lượt công, mỗi tiếng hồi 1 lượt công, tích lũy tối đa 20 lượt công. Có thể mua thêm lượt bằng kim cương
-Điểm thủ tối đa là 12 điểm, mỗi 30' hồi 1 điểm, khi bị nước địch tấn công và phòng thủ thành công, điểm thủ giảm 2. Điểm thủ bằng 0 sẽ tự động về Hoàng Thành và tăng 1 điểm thủ.
-Sau khi số tướng thủ thành bị tiêu diệt về 0 hoặc độ bền thành bằng 0, thành trì đổi chủ được bảo hộ trong 20 phút không thể công chiếm.
-Trong thời gian bảo hộ, người chơi trong thành bảo hộ không thể công thành khác, và ngược lại
-Thành trì bình thường có độ bền 1000, các Chúa công có thể mang theo "Xe Công Thành" để tấn công làm giảm độ bền thành trì 
- Xây dựng "Xe Công Thành" bằng cách khai thác tại thành quân sự
-Một người chơi tối đa mang theo 3 "Xe Công Thành" mỗi lần sử dụng giảm 10 độ bền thành trì
-Người chơi trấn giữ thành trì có thể sửa thành, mỗi lần tu sửa tăng 2 độ bền

-Quốc gia bị diệt vong khi Tất cả các thành bị phá hủy, người chơi của nước bị diệt Quốc có 2 lựa chọn:

Thần phục quốc gia đã diệt quốc hoặc chống lại nước đó

Avatar hiển thị sau khi bị diệt quốc

*Lưu ý: Chuyển Quốc trong Quốc chiến chỉ là tạm thời và chỉ hiển thị bạn là người chơi ở Quốc Gia khác trong Quốc Chiến.

 

Lựa chọn "Giải Đấu để tham gia chiến đấu nhận thưởng nhiệm vụ

 

Mỗi lần tham gia chiến đấu đều nhận được thưởng Tiền Tệ Quốc Gia và chiến tích.

Chiến tích nhận được sẽ tăng danh vị bản thân. Tăng danh vị sẽ tăng các điểm công thủ, và nhận bổng lộc hàng ngày.

Tiền Tệ Quốc Gia có thể sử dụng để mua đồ trong Shop Quốc Gia

Lựa chọn Hạng để xem xếp hạng quốc gia và phần thưởng tương ứng.

Với những thành trì đã chiếm được, có thể lựa chọn khai thác tài nguyên, vận binh thủ thành.

Lựa chọn "Đóng Giữ" để tiến tới đóng quân thủ thành.

Chọn "Khai Thác" để tiến hành khai thác tài nguyên thành thương mại hoặc nông nghiệp. Mỗi 10' hồi 1 lượt khai thác, tích lũy nhiều nhất là 10 lượt.

Chúc các Chúa công tham chiến vui vẻ,

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ