Tải Game

[Hoạt động] Quân Đoàn Chiến

12/03/2019

Quân Đoàn Chiến 

Điều kiện tham gia:
- Quân Đoàn Trưởng phải đăng kí trước 8:00 - 19:00 ngày 2,4,5,7,CN hàng tuần
Thời gian: 
- Ghi danh từ: 8:00 - 19:00 ngày 2,4,5,7,CN hàng tuần
- Khai chiến: 20:00 - 21:00 ngày 2,4,5,7,CN hàng tuần

Để tham gia Quân Đoàn chiến, chúa công lựa chọn biểu tượng "Đoàn Chiến" khi tới giờ sự kiện để vào giao diện Quân Đoàn Chiến

Tại căn cứ quân đoàn, chúa công có thể nhấp vào biểu tượng  để vào phòng thủ công trình

Hình ảnh căn cứ Quân đoàn của Chúa công

Hình ảnh căn cứ Quân đoàn địch

Chúa công có thể Buff phòng ngự và tấn công bằng cho Đoàn viên bằng cách click nút "Cổ vũ"

Nhấp vào ảnh hiển thị của địch tại công trình để tấn công

Chúa công lưu ý sắp xếp và kiểm tra kỹ đội hình rồi lựa chọn "Xuất kích"

Tấn công thành công địch để giảm thanh HP Quân Đoàn địch, quân đoàn đánh bại được hết thành viên của bên đối phương sẽ dành chiến thắng

Phần thưởng cho Quân Đoàn dành chiến thắng

Quân đoàn chiến thắng sẽ dành được một số công huân nhất định, và quân đoàn thất bại sẽ bị trừ điểm công huân, và gây ảnh hưởng đến hạng. Chúa công vui lòng click vào đây để xem cách tính công huân

BQT Đông Chu Liệt Quốc Mobile,
Trân Trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ